PÁLYÁZAT
a Vasas Művészegyüttes
felnőtt tánckarának és obsitos csoportjának
művészeti vezetésére

A Vasas Művészegyüttes Alapítvány nyílt pályázatit ír ki férfi és női művészeti vezető pozíció betöltésére 2018. januártól 2 éves, határozott időtartamra, mely az időtartam lejártával meghosszabbítható vagy újra pályáztatható.

Feladatok:
- művészeti koncepció kidolgozása, egyeztetése,
- részletes próbarend megtervezése, kihirdetése, szervezése, azok betartása, a próbákon aktív részvétel,
- különböző tánctechnikák beépítése a próbákba (pl. balett, kortárs stb.)
- az autentikus magyar néptánc ismeretének elmélyítése és színpadra alkalmazása, új táncanyagok folyamatos, rendszeres megismertetése,
- a táncszínházi hagyományok őrzése, továbbvitele,
- lehetőség biztosítása vendég koreográfusok számára,
- műsorok összeállítása,
- részvétel a műsorokon, turnékon,
- a művészeti működéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása,
- aktív kommunikáció a táncosokkal, csapatépítés,
- együttműködés az utánpótlást biztosító Tánckör Alapítvány művészeti vezetőjével,
- együttműködés és rendszeres kommunikáció a Vasas Művészegyüttes Alapítvány vezetőivel, és művészeti vezetőivel.
 

A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai életrajz,
- szakmai végzettség igazolása,
- 2 éves munkaterv, mely tartalmazza a kitűzött művészeti célokat, az oktatásra kerülő táncanyagokat, elképzeléseket a vendég oktató-koreográfusokra vonatkozóan, a próbák levezetésének módszertanát, a munkarend kialakítására vonatkozó stratégiát.

 

Egyéb információ:
A jelenlegi próbarend:
felnőtt tánckar: kedd-péntek 19.00-21.30
obsitos csoport: szerda 19.00-21.30
Díjazás megegyezés szerint.
 

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 08. péntek 16.00 óra
 

A pályázat benyújtásának módja:
elektronikusan a vasas@vme.hu e-mail címen,
papír alapon a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 1431 Budapest, Pf.: 168. címen lehet.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 15. péntek
 

Pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető a vasas@vme.hu e-mail címen.