Tanfolyamok Fellépések Kiállítások Művészeti karok

 

A Képzőművész Kör 1953-ban alakult meg az UVATERV Szakszervezeti Bizottságának segítségével, mely 1962-ben Szőnyi István nevét vette fel. A név ötlete Kolozsváry Vilmos festőművésztől, a Kör vezetőjétől származott, s azt a célkitűzést fejezte ki, hogy azonosulni kívánt egykori nagy festőművészünk pedagógiai módszereivel, vagyis ne a körvezető esztétikai nézetei, vagy stiláris elképzelései határozzák meg a munkát, hanem a szabad önkifejezés, a saját jelleg megtalálása és annak formába öntése. A Kör programjába tartozott a rajzolás, festés, műtermi feltételek mellett, ősz folyamán pedig természet utáni festés az UVATERV tihanyi üdülőjében és annak környékén. A Képzőművészet Szabad Akadémia keretében pedig a Kör tagjai neves művészettörténészek diavetítéssel kísért előadásait hallgathatták félévenként 8 alkalommal.

Kolozsváry Vilmos 1989-ben bekövetkezett halála után rövid időre Jets György festőművész vette át szerepét méltó utódként, majd Ferenczi Tiborné Bachó Zsuzsa festőművész, művészettörténész követte őt. aki nagy empátiával, kitűnő pedagógiai érzékkel, művészettörténeti tudással irányította a Kör tagjait. 2008-tól M. Kass Judit festőművész, művészettörténész vezeti a körti, nagy segítséget nyújtva az újonnan jövő tagoknak, finoman rávezetve a tagságot a kifejező portré rajzolásra, a hangulatos színkompozíciókrn

Az UVATERV Részvénytársasággá alakulása folytán bizonytalanná vált a Képzőművész Kör elhelyezése, ezért időlegesen egy ideig a Krisztina körút 90. alá került a tagság, még az UVATERV égisze alatt, de ettől kezdve a Szakszervezet anyagi támogatást nem tudott nyújtani, csak egy kis teremben volt kiállítás lehetőség. Így 1994-ben a Budapesti Városvédő Egyesülethez kopogott be a Kör, ahol az Eötvös u. 10-ben a gyönyörű Podmaniczky Teremben állíthatott ki, és foglalkozásait hétfői napokon 15-19 között a Fotókör helyiségében folytathatta. 1996. okt. 29-én végleg befogadták a Képzőművész Kört, úgy, hogy oda is költözhetett, s minden évben egy kiállítással lepte meg a látogató közönséget, nagy elismerést élvezve. 2006. decemberében a Városvédő Egyesület cserehelyiségként az V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. sz. üres üzlethelyiséget kapta meg a Terézvárosi Önkormányzattól, mivel az komoly pályázati összeget nyert el az Eötvös u. 10. felújítására és kerületi Közösségi Ház kialakítására. Így a Szőnyi István Képzőművész Kör is velük költözött, ahol minden lehetőséget megkapott a foglalkozások megtartására, s évenként egy alkalommal kiállítás rendezésére. 2011. decemberében a magas bérleti díj miatt teljesen bizonytalan a Városvédő Egyesület ottléte, ezért felkérték a Képzőművész Kört, hogy próbáljanak más helyiséget keresni.

Így 2012. jan. 12-én sikerült a Józsefvárosi Galériába helyet kapni, ahol mint „non profit” civil szervezet ellenszolgáltatás nélkül fogadták be a Képzőművész Kört. Sajnos itt sem maradhatott a Kör sokáig, 2013. januárban a Galéria tatarozása miatt újabb helyet kellett keresni, egy évig a Nap Klub kegyeit élveztük a VIII. ker. Leonardo da Vinci u. 8-10 sz. alatt. Jelenleg a Vasas Művészegyüttes Alapítvány VIII. ker. Kőfaragó u. 12 sz. alatti székházában tudunk összejönni hetente egyszer, ahol nagy hagyománya van a művészetek támogatásának. Galériájukban bemutatkozó kiállításunk is volt, tagjaink közül már Tankóné Borsos Dóra részére egyéni kiállításra is lehetőséget biztosítottak. Mindezért köszönet illeti az Alapítványt és reméljük, hogy a Szőnyi Kör továbbra is segítő támogatással működhet itt.